Commissies

Het Twents Bierbrouwersgilde heeft 4 commissies. Elk van de 5 bestuursleden neemt deel aan en is de contactpersoon voor één van de commissies.

Gildeavondcommissie

De Gildeavondcommissie zorgt ervoor dat er op de diverse Gildeavonden een interessant programma is, en organiseert de jaarlijkse Gildewedstrijd en Vakwedstrijd.Henry Haak is hiervoor de contactpersoon, te bereiken via bestuur@twents-bierbrouwersgilde.nl

Gezocht leden voor deze commissie

Barcommissie

De Barcommissie zorgt voor de bemensing van de bar op de Gildeavonden, en voor het uitschenken van de bieren bij proeverijen.

Frans Kempers is contactpersoon vanuit het bestuur, te bereiken via bestuur@twents-bierbrouwersgilde.nl

Activiteitencommissie

De Activiteitencommissie organiseert de brouwcursus, de jaarlijkse excursie en barbecue. Voor deze commissie zijn Hans van Marle en Leo Nijhuis de contactpersonen, te bereiken via bestuur@twents-bierbrouwersgilde.nl

Technische commissie

De Technische commissie verzorgt informatie over brouwinstallaties ten behoeve van de leden, evenals bijvoorbeeld werktekeningen om brouwbenodigdheden zelf te maken. De commissieleden zijn: Peter Besselink, Douwe Beimin. Vragen over technische aspecten van brouwinstallaties zijn zeer welkom!