Geschiedenis

Oprichting

Het Twents Bierbrouwersgilde is opgericht in 1984, als een van de eerste Gilden van thuisbrouwers in Nederland. Het initiatief werd genomen door André Kamstra en zijn buren Henk en Benedict, die in het Overijsselse Hengelo woonden en sinds 1983 gezamenlijk brouwden – vandaar de toevoeging “HAB” aan de officiële naam, als samentrekking van hun initialen. De akte van oprichting van de vereniging werd verzorgd door kandidaat-notaris mr. Jan Jaap Suwijn als plaatsvervanger voor mr. Adolf Dirk Plaggemars, notaris in Hengelo, en werd geheel in stijl betaald met een krat zelfgebrouwen bier. Op 8 maart 1984 passeerde de akte en was de oprichting van het Twents Bierbrouwers Gilde “HAB” een feit.

Vandaag de dag zorgen de initialen HAB vooral voor verwarring. Ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum introduceert het Twents Bierbrouwersgilde op 8 maart 2014 dan ook een nieuw logo waarin de initialen van de oprichters niet meer voorkomen, en waar met trots ‘anno 1984’ in vermeld is. Het logo is ontworpen door een van de Gildeleden, Marcel Oorthuis.

Logo_TwentsBierbrouwersGilde_2014_witspiegel_bier

 

Gildeavonden / Activiteiten voor leden

Maandelijks organiseert het Twents Bierbrouwersgilde op de tweede donderdagavond van de maand een Gildeavond. In het begin was dat in een plaatselijk buurthuis, met zo’n 15 leden die thuis brouwden en op de gezamenlijke avonden elkaars bier proefden. Anno 2013 is Armonia aan de Weusthagstraat 1 te Hengelo de locatie voor de Gildeavonden. Naast de ongeveer 100 leden (die overigens niet allemaal op elke avond komen) zijn ook introducés welkom. Op deze avonden zijn er wisselende activiteiten, zoals presentaties door leden en door mensen van buiten het Gilde, proeverijen en de jaarlijkse Gilde- en Vakwedstrijd. Ieder jaar is er bovendien een excursie voor de leden en een gezamenlijke barbecue.

 

Publiciteit

In 1986 verscheen de eerste Hopbel als het clubblad van het Twents Bierbrouwersgilde. Toenmalig secretaris en technisch tekenaar Joost zette het in elkaar en het blad in A4 formaat verscheen zeer onregelmatig. De laatste Hopbel verscheen in mei 2009 en tegenwoordig verzorgt het bestuur eens per maand een nieuwsbrief per email.

Sinds 1999 heeft het Twents Bierbrouwersgilde een website. Mede hierdoor en door het organiseren van een aantal zeer goed ontvangen ‘Open Brouwdagen’ kwam het Gilde bij meer mensen onder de aandacht, en het ledenaantal verdubbelde nagenoeg in een jaar tijd tot 55 leden in 2000.

 

Open Nederlands Kampioenschap Amateurbrouwen (ONK)

In haar oprichtingsjaar 1984 organiseerde het Twents Bierbrouwersgilde het eerste Open Nederlands Kampioenschap Amateurbrouwen, in de volksmond ONK genoemd. Er waren 50 deelnemers en er werd een aantal activiteiten georganiseerd waaronder een demonstratie brouwen. Destijds was er geen Keurmeestergilde, dus bestond de jury onder andere uit een bierkenner van een plaatselijke slijterij, brouwmeester Toon van Reek van de Arcense brouwerij, brouwmeester Schukkert van de toen nog bestaande Hengelosche brouwerij, laborante Hetty Holstein van diezelfde brouwerij (momenteel elders werkzaam en onze huidige beschermvrouwe). Als wisselprijs werd door het Twents Bierbrouwersgilde een levensgrote vuist met opgestoken duim beschikbaar gesteld. Sinds 1984 heeft het Gilde nog een aantal keer het ONK georganiseerd, maar door de toename van het aantal deelnemers werd de klus gaandeweg te groot.

In 2005 was het Twents Bierbrouwersgilde inmiddels zelf ook flink gegroeid en was het weer aan de beurt om het ONK te organiseren. Vanaf begin 2004 is er met een team van 10 man hard aan gewerkt, en de nieuwe brouwerij van Grolsch was hiervoor een perfecte locatie. Bovendien bood Grolsch iedere bezoeker een rondleiding aan, en mede hierdoor werd dit ONK het grootste tot dan toe. Het aantal deelnemers liep op tot 124, met in totaal 408 deelnemende bieren, en de dag van de uitslag was een groot succes.

 

hab-logo

 

Het oude logo van het Gilde

 

 

 

 

 

 

Jubilea

In 2004 bestond het Twents Bierbrouwersgilde 20 jaar, en dat is gevierd met een jubileumbier. Brouwerij de Bokse in Lievelde stelde zijn brouwinstallatie ter beschikking en het recept was van de winnaar van de Gildewedstrijd. In maart 2004 werd dit bier in beperkte hoeveelheid op de markt gebracht in de regio Enschede/Hengelo, en het werd met groot enthousiasme ontvangen.

In 2009 werd het 25-jarig jubileum gevierd met het organiseren van het BONK, het Open Nederlands Kampioenschap Bo(c)kbieren.

Op 8 maart 2014 bestaat het Twents Bierbrouwersgilde 30 jaar! Ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum is een nieuw logo geïntroduceerd en is het websiteadres veranderd in www.twentsbrouwersgilde.nl.

Zie ook de pagina Jubileum 2014 voor de plannen rond het huidige jubileumjaar, dat gestart is op 8 maart 2014.