Activiteiten

Het Twents Bierbrouwersgilde wil thuis bier brouwen promoten en neemt daarom deel aan passende activiteiten.

Zie de Agenda voor geplande of voorgaande activiteiten.

Contactpersoon vanuit het bestuur is Frans Bergsma (voorzitter, contactpersoon Festiviteitencommissie, voorzitter@twents-bierbrouwersgilde.nl).