Commissies

Het Twents Bierbrouwersgilde heeft 4 commissies. Elk van de 4 bestuursleden neemt deel aan en is de contactpersoon voor één van de commissies.

Gildeavondcommissie

De Gildeavondcommissie zorgt ervoor dat er op de diverse Gildeavonden een interessant programma is, en organiseert de jaarlijkse Gildewedstrijden en Vak wedstrijden. Het bestuur  is hiervoor de contactpersoon, te bereiken via bestuur@twents-bierbrouwersgilde.nl

Wedstrijd commissie
2 à 3 maal jaar worden vak wedstrijden gehouden. De contactpersoon voor deze wedstrijden is Henry Haak te bereiken via hahaak@hotmail.com

 

Barcommissie

De Barcommissie zorgt voor de bemensing van de bar op de Gildeavonden, en voor het uitschenken van de bieren bij proeverijen.

Frans Kempers is contactpersoon vanuit het bestuur, te bereiken via bestuur@twents-bierbrouwersgilde.nl

Activiteitencommissie

De Activiteitencommissie organiseert de brouwcursus, de jaarlijkse excursie en barbecue. Te bereiken via bestuur@twents-bierbrouwersgilde.nl

Technische commissie

De Technische commissie verzorgt informatie over brouwinstallaties ten behoeve van de leden, evenals bijvoorbeeld werktekeningen om brouwbenodigdheden zelf te maken. De commissieleden zijn: Peter Besselink, Douwe Beimin. Vragen over technische aspecten van brouwinstallaties zijn zeer welkom!

Gezocht leden voor diverse commissies.