Home

Welkom op de site van het Twents Bierbrouwersgilde. We zijn een actief en gezellig gilde dat draait om het zelf brouwen en genieten van bier. Voor meer informatie over het gilde kun je hier kijken. Je bent echter ook van harte welkom op één van de Gilde-avonden. Die worden elke 2e donderdag van de maand gehouden (start 20.00 uur) in het clubgebouw van Armonia in Hengelo. Adres: Weusthagstraat 1, 7556 ZA Hengelo, Ingang via Uitslagweg en over het pleintje achter het gebouw.

De volgende gilde-avond vindt plaats 14 november

Thema : Smaakafwijkingen door René Heubach.

De aftrap van houtlagering heeft tevens plaats gevonden , diverse groepjes zijn gemaakt.

Voor leden die er niet waren afgelopen donderdag kunnen zich opgeven bij Freek Keijzer om bij een groepje aan te sluiten of een eigen groepje op te geven.

Presentaties:TBG – Houtlagering (FK 201909) TBG – Houtlagering (IJ 201909)

Kijk voor de komende Thema’s onder agenda.

De jaarlijkse Barbecue met prijsuitreikingen heeft plaats gevonden op zaterdag 20 juli. Het was een gezellig samenzijn met een opkomst van 38 mensen.

De prijzen zijn uitgereikt door onze voorzitter (Peter van Amstel) en wedstrijd commissie  (Henry Haak), voor zover de prijswinnaars aanwezig waren.

In bijgaande link kan men de uitslagen zien.

vakjury uitslag 2019

Gildewedstrijd 2019 uitslag