Home

Welkom op de site van het Twents Bierbrouwersgilde. We zijn een actief en gezellig gilde dat draait om het zelf brouwen en genieten van bier. Voor meer informatie over het gilde kun je hier kijken. Je bent echter ook van harte welkom op één van de Gilde-avonden. Die worden elke 2e donderdag van de maand gehouden (start 20.00 uur) in het clubgebouw van Armonia in Hengelo. Adres: Weusthagstraat 1, 7556 ZA Hengelo, Ingang via Uitslagweg en over het pleintje achter het gebouw.

De volgende gilde-avond vindt plaats 14 maart 2019

Thema : Foodparing

Er worden nog steeds commissieleden en een bestuurslid gezocht.

Voor opgave graag een mailtje naar mailto:bestuur@twents-bierbrouwersgilde.nl

Let op: de Gildeavond van Mei is op de derde donderdag 16 mei.

Laatste Gilde avond 14 februari : ALV
Presentatie van 10 januari j.l.:
“Battle of the Clones” by Freek Keijzer en Matthew Oosterhuis

TBG – Oud NL bier (FK 201901)

Inmiddels zijn er 10 groepen gevormd.
Zij gaan Oudnederlandse bieren brouwen en deze bij de gilde-avonden van april en mei aan ons presenteren.
Er is in het programma ruimte voor 10 tot 12 groepen.

Leden ,die er niet waren op de laatste gilde avonden, of leden, die nog geen groep gevonden hebben, kunnen zich melden bij Freek Keijzer (freek@freekkeijzer.nl) of Matthew Oosterhuis( madmous@gmail.com) .

Zij zullen zorgdragen voor de indeling van de groepjes.